English / Cymraeg

Dyblu eich cyfraniadau

Her y Nadolig yw ymgyrch arian cyfatebol fwyaf y DU a gall helpu eich elusen i godi nwy o arian y Nadolig hwn. Yn ein profiad ni, mae arian cyfatebol yn cynnig manteision enfawr i’ch sefydliad chi.

Pam dylech chi gymryd rhan?

  • Sicrhau cyllid ychwanegol drwy gyfrwng Eiriolwr sy’n cael ei ganfod gan y Big Give
  • Cymell eich cyfranwyr drwy gynnig dyblu eu cyfraniadau
  • Gwneud y gorau o’ch gwaith codi arian drwy gynnal yr ymgyrch hon adeg y Nadolig pan mae rhoddwyr ar eu mwyaf hael.
  • Medi’r cynhaeaf sy’n cael ei gynnig gan arian cyfatebol: mae ymchwil wedi dangos bod 84% o roddwyr yn fwy tebygol o roi mewn ymgyrch arian cyfatebol; mae 36% o roddwyr yn debygol o gyfrannu mwy (Walker, 2016).
  • Dod â ffrydiau cyllido at ei gilydd drwy redeg ymgyrch sy’n gallu cynnwys ymddiriedolaethau/sefydliadau, corfforaethau ac unigolion.
  • Sicrhau rhoddwyr mawr newydd sy’n gallu gweithredu fel Addunedwyr a chael trosoleddu eu cyfraniad hyd at 4 gwaith.
  • Cynyddu eich incwm drwy Rodd Cymorth: mae 86% o’r cyfraniadau sy’n cael eu rhoi yn ystod Her Y Nadolig yn destun Rhodd Cymorth.
  •  Derbyn offer a chefnogaeth gan y tîm Big Give i’ch helpu i gynnal ymgyrch lwyddiannus.
  • Ymuno â mudiad rhoi cenedlaethol wrth i’r ymgyrch lansio ar #DyddMawrthRhoi.

Sut mae cymryd rhan?

Mae manylion ein hymgyrch eleni ar gael ar ein tudalen Her Y Nadolig.